ABOUT ZONE 4
ZONE 4 ZONE 4 là Đấu Trường trung tâm của thế giới đã tổ chức nhiều giải vô địch võ tự do nổi tiếng. Nơi đây đã khai sinh ra nhiều nhà vô địch huyền thoại như Roddy Hart. Qua thời gian, giải đấu đã qui tụ những võ sĩ tài năng nhất đến tranh tài với khát khao đứng trên đỉnh thế giới.

Copyright ©Infovine All Rights Reserved.
© 2020 Asiasoft. Trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.